« terug naar vorige pagina

SPOED

 Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant
 

 

In geval van nood belt u de praktijk op telefoonnummer 0416-363355 en toetst u de 1 in. 

De assistente staat u dan meteen te woord. 

 

Bij acuut levensbedreigende situaties belt u 112.

 

In de avond nacht en weekend belt u de huisartsenpost op 085-5360300. http://www.huisartsenposttilburg.nl/

U kunt de huisartsenpost alleen bellen voor dringende hulp van een huisarts. Het is niet de bedoeling, dat u belt voor iets dat kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts. Er worden geen herhaalrecepten verstrekt. De huisartsenpost is er ook niet voor een “second opinion”, om na te gaan hoe een andere huisarts tegen uw vraag aan kijkt.

Wanneer u belt, krijgt u een triagist (doktersassistente of verpleegkundige) aan de telefoon. Een triagist beschikt over uitgebreide medische kennis en is speciaal getraind om te beoordelen of een klacht spoedeisend is of niet. Zij zal u vragen naar de volgende gegevens:

  • Uw naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum
  • Uw BSN
  • De naam van uw eigen huisarts
  • Uw medische voorgeschiedenis (voor zover van belang m.b.t. uw hulpvraag)
  • Uw medicijngebruik

In noodsituaties vragen we natuurlijk alleen het hoogstnoodzakelijke, zoals adres en telefoonnummer.

Heeft u met spoed een ambulance nodig, dan belt u niet de huisartsenpost maar 112.